Folie de călcat <br>pe pănză

Folie de călcat
pe pănză

Producție 1 zi sau mai multe zile
Imprimarea potrivită pentru:

sigle tipărite digital, monocolor și multicolore
logo-uri cu dimensiunea de până la 1 m2
inscripții fără limită de mărime
(cortul poate fi tipărit oricând după cumpărare)

Comparație
Culoarea țesăturilor de cort în funcție de oferta curentă. O imprimare medie mică este mai eficientă. Tipărirea mare este dezavantajoase. Partea neimprimată a țesăturii în culoarea cortului.
Imprimarea digitală de sublimare direct în material

Imprimarea digitală de sublimare direct în material

Producție 1 săptămână sau mai mult
Imprimarea potrivită pentru:

toate logo-urile și semnele
         fără limitarea culorilor sau a mărimii

Comparație
Culoarea țesăturilor de cort fără restricții. Imprimarea în zona completă este mai avantajoase . Imprimarea mai mică este dezavantajoase. Partea neimprimată a țesăturii nu are culoarea cortul.